UA-115405427-1

Straipsniai

Paslaptingiausia visatos planeta Plutonas – pragaro vartams užsidarius žmogus gali kilti tarsi Feniksas iš pelenų

 

       Plutonas valdo skorpioną ženklą, todėl be jokios abejonės tai yra paslaptingiausia planeta, kurios energija žmogui gali reikštis be galo įvairiai. Plutonas yra paskutinė saulės sistemos planeta atrasta tik 1930 m.

     Ne visi astrologai naudoja tolimąsias Urano, Neptūno ir Plutono planetas. Kai kurie astrologai neigia šių planetų asmeninį poveikį žmogui. Vienų astrologų teigimu šias planetas labiau jaučia „patyrusios sielos“, kurios jau atgimė žmogaus pavidale su aukštesnio sielos išsivystymo lygiu. Dar kiti astrologai šią planetą paverčia visuotiniu blogiu, kai neva Plutono valdomas žmogus yra atvėręs vartus į pragarą ir jau tik laiko klausimas kada sudegs pragaro ugnyje arba sudegins kitus. Tiesa tokia, jog kuo tolimesnė planeta, tuo labiau ji nutolusi nuo mūsų žemės, tuo mažiau mes galime turėti įtakos šios planetos veikimui. Ne kiekvienas žmogus susidurs su šiais nežemiškais pojūčiais, kuriuos suteikia šios planetos atspalvis. Itin svarbu kokią poziciją ši planeta užima gimimo horoskope. Verta atkreipti dėmesį tada, kai Plutono planeta sudaro aspektus su asmeninėmis planetomis (saule, mėnuliu) gimimo žemėlapyje, taip pat kai Plutonas yra I, VIII astrologiniuose būstuose.

     Kodėl I būstas? Todėl, kad pirmasis astrologinis būdas rodo mūsų „Aš“, mūsų asmenines savybes, mūsų savęs pateikimą kitiems.

    Kodėl VIII būstas? Todėl, kad Plutono valdomas skorpiono ženklas yra aštuntas pradedant nuo ascendento (pirmojo astrologinio būsto). Šis būstas susijęs su pasąmonės gelmėmis bei gebėjimu perprasti ezoterines paslaptis.

Plutono tranzitas I būstu.

     Ne kiekvienas žmogus patirs Plutono tranzitą I būstu. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kuriame būste Plutonas buvo Jūsų gimimo žemėlapyje bei kokius aspektus sudaro su kitomis planetomis. Be jokios abejonės stipriausią Plutono tranzito poveikį pajus tie, kurie turi Plutoną VIII būste (ypač skorpiono ženkle) bei aspektacijose su asmeninėmis planetomis. Stipriausio veikimo Plutonas suteiks destruktyviausias šios planetos energijas ir iš to išeinančias pozityviausias energijas, nes Plutonas veda žmogų į gilias vidines transformacijas. Ši jo savybė gali būti sulyginama su mitologiniu personažu Feniksu - „Savo gyvenimo ciklo pabaigoje paukštis susineša lizdą iš cinamono šakelių, kuriame pats susidegina. Lizdas ir paukštis virsta pelenais, iš kurių iškyla naujas jaunas feniksas. Naujasis paukštis surenka senojo pelenus į kiaušinį iš miros ir nugabena į Egipte esantį Heliopolio miestą (graikiškai – Saulės miestas)”. Tiesa, Plutono valdomas žmogus gali susideginti viduje taip, jog niekas to nepastebės ir tarsi Feniksas atgimti vėl ir vėl ir vėl… Kaip ir Feniksas, taip ir Plutono energijos valdomas asmuo pajaučia, kad kažkam pabaiga ir ta pabaiga gali būti be galo skausminga, tačiau ateina suvokimas, jog viskas…Taigi Plutono tranzitas per I būstą veda žmogų į tai, jog jis turi atsisakyti visko, kas „mirė”. Mirtis čia suvokiama vėlgi ne paprasta žemiška primityvia prasme, tai mirtis dalykų, kurių vedinas žmogus nebetobulėja. Alchemijos simbolikoje feniksas įkūnija besikeičiančios materia prima sunakinimą ir jos atgimimą ieškant išminties akmens. Panašiai ir su Plutono energija – ši energija nesuteikia galimybių domėtis tuo, kas vaizduojama paviršiuje ir visada ieško povandeninių srovių, gilesnės prasmės, paslapčių išaiškinimo, „juodžiausių padermių” atskleidimo. Kaip yra pasakęs ne vienas Plutono įtakojamas žmogus – pirmiausia žmoguje ieškau visko, kas blogiausia ir ką blogiausio jis man galėtų padaryti, tada sprendžiu, prisileisti jį ar ne…

     Plutonas rodo ir poreikį kontroliuoti situacijas, savo gyvenimą. Iš to kyla visi Plutono standartai realiame gyvenime, tačiau realiai tai tik etiketės, kurios klijuojamos taip, kad žmonės lengviau suvoktų jo prasmę. Etiketės tokios kaip „kriminalai”, „nusikaltimai”, „blogis”, „seksas”, „manipuliacija”, „mirtis”, „magija”, „galia”. „karma”, „destrukcija”. Kokį bendrumą turi visi šie žodžiai? Argi visi jie nėra skaitomi kažkokiu blogiu? Ar gražiau skamba žodžiai „valia”, „transformacija”, „įtaiga”, „gilu”, „prasminga”. Ar gali iš viso būti taikomos kažkokios etiketės tam, kas bloga, o kas gera? Blogis dažnai pinasi su teisingumo sąvoka, o gėris dažnai pinasi su kvailumu. Vistik esminė Plutono energija yra tokia, jog tam, kas vaizduojama paviršiuje čia nebėra vietos. Plutono tranzitas per I būstą nuima žmogui „rožinius akinius”. Tiesa, klausimas kokio dydžio tie akiniai buvo iki Plutono įėjimo į pirmąjį būstą. Galbūt tai buvo Barbės akiniai, galbūt ant jų buvo tik rožiniai apvadai akių srityje, o galbūt tik taškelis netyčia nukritęs ant jų kažkuriuo gyvenimo momentu… Labiausiai Plutonas jausis tada, kai jis tranzuos palei ascendentą, vėliau priprantama prie jo energijos kaip ir priprantama prie visko gyvenime…

     Tradicinis žodis „mirtis” čia gali reikšti tai, jog žmogus „numarina” tai, kas nebeskatina jo žengti tolesniu gyvenimo keliu pagal jo tikrąją paskirtį šiame gyvenime. Dažnai žmogus gali intutiyviai tai jausti, tačiau jis bijos skausmo, kurį sukelia Plutonas transformaciniu periodu. Štai bendrąja moksline prasme teigiama, jog mirtis tai „objektyvus biologinis procesas, pasireiškiantis negrįžtamu organizmo gyvybinės veiklos nutrūkimu ir būdingas bet kuriai atskirai biologinei sistemai”. Biblijoje teigiama: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare”. Sokratas teigė, jog „Nė vienas nežino, ar mirtis negalėtų tapti viena iš didžiausių palaimų, ir žmonės vis dar bijo, lyg tikrai žinotų, kad tai didžiausias blogis“.  Filosofo teigimu žmogus susideda iš kūno ir savarankiškos sielos, kuri mąsto. Siela geriausiai galinti mąstyti tada, kai jai netrukdo kūnas, kai ji mažiausiai su juo bendrauja ir santykiauja. Tokią būklę, būtent pilną išsivadavimą iš kūno nelaisvės, siela pasiekia tik mirties metu. Kadangi svarbiausias filosofo tikslas yra mylėti tiesą ir jos ieškoti, tai toks sielos atsiskyrimas nuo kūno yra didžiai pageidautinas. Vadinasi, mirtis yra gėris, kuris sudaro sielai palankiausias galimybes pasiekti tiesą (Sokratas). Štai žvelgiant per filosofijos prizmę būtų galima teigti, jog žmogus, kuris yra pasiekęs aukšesnį filosofinį ir pasaulio suvokimo lygį Plutono tranzito metu suvoks, jog jis netarnauja kūnui, jog kūnas yra tik fiziologinis apvalkalas, kuriame esti kur kas gilesnė siela ir pilnas neatrastų dalykų vidinis pasaulis. Štai toks suvokimas rodo tai, jog žmogus nebetarnauja žemiškiems instinktams, jog jam nebesvarbu tampa maistas, pinigai, seksualinis gyvenimas ir visi kiti dalykai. Žmogus gali pereiti į kitą barikados pusę – jis ima gilintis į savo sielą. Jis susilaiko nuo žemiškų dalykų, jis juos užtikrina tik tiek, kiek reikia jo fizinio kūno palaikymui, bet ne tarnystei jam. Lygiai taip pat pasakytina, jog Plutonas keliaudamas I būstu sudaro opoziciją su VII būsto ašimi, todėl toks tranzitas gali lygiai taip pat transformuoti santykius su visu išoriniu pasauliu arba su Jums artimiausiais žmonėmis, tarkime gyvenimo partneriu ar sutuoktiniu. Jūs galite pasikeisti pasekoje savo ilgalaikių santykių, naujų santykių arba apskritai gali pasikeisti Jūsų požiūris į žmones, todėl keičiatės ir Jūs. Ir kaip jau minėjo Sokratas: „Nė vienas nežino, ar mirtis negalėtų tapti viena iš didžiausių palaimų, ir žmonės vis dar bijo, lyg tikrai žinotų, kad tai didžiausias blogis“. Taigi viskas, ką Jūs sugebėsite „numarinti“ Plutono tranzito per I būstą metu vėliau Jus atves į kitokią visiškai nepatirtą palaimą.   To pasekoje galima teigti, jog kiekvienas žmogus Plutono energiją pajus pagal savo išsivystymo lygį. Štai žemiausių instinktų valdomas žmogus šią energiją gali jausti per pakankamai žemiškus dalykus, tai vėlgi ką ir minėjau pradžioje seksas, kuris remiasi tik gyvuliškais instinktais. Taip pat bendravimas, bendradarbiavimas su kriminaliniu pasauliu, manipuliaciniai žaidimai, narkotikai ir t.t. Visa tai yra pakankamai žemiški dalykai apie kuriuos nelabai norėčiau tęsti temą, nes dažniausiai tie, kurie domisi astrologija jau yra pažengę kur kas aukščiau šių dalykų. Štai neveltui todėl ir sakoma, jog Plutonas atskleidžia pasaulį per pragaro vartų prizmę ir vėlgi tai gali reikštis tiek fiziniame (anksčiau minėti dalykai) tiek dvasiniame lygmenyje. Dvasiniame lygmenyje žmogus pradeda matyti pasaulį nebe tokį gražų kaip jam atrodė iki tol. Dažnai tam, jog suvoktų aplinką tenka patirti ir skaudžių išgyvenimų, susidūrimų su Plutoniško tipo asmenimis ar situacijomis, kurios priverčia pasikeisti amžiams. Vėlgi žodis „amžiams” skleidžia tokią pakankamai destruktyvią ir bauginančią energiją, tačiau viskas susilieja į tą patį – kažkas Jumyse miršta tik tam, kad kažkas atsinaujintų.

     Tradicinis Plutoną apibūdinantis žodis „seksas“ čia gali transformuotis į visiškai kitą lygmenį. Pats tinkamiausias pavyzdys čia būtų „tantrinis“ seksas. Tantrinis seksas – sekso praktikos, siejamos su ezoterine tantrizmo tradicija Indijoje. Kai kuriose Vakarų šalyse tantra visų pirma siejama su tam tikra sekso praktika, fizine ir dvasine sekso laisve. Kartais ji įvardijama kaip karališkasis meilės menas. Ši praktika apima gana nemažai ezoterinių motyvų ir tradicijų. Tantros meilės menas pirmiausia buvo praktikuojamas Indijos ir Tibeto karalių rūmuose. Vėliau ėmė plisti ir kitur, ypač po 1960 metų seksualinės revoliucijos. Įvairios tantriškojo sekso mokyklos laikosi skirtingų tradicijų, priklausomai nuo guru pažiūrų (pvz., mylimasi tik kartą per savaitę, išsitepus aliejais, sueities metu garsiai arba tyliai meldžiamasi, vengiama mylėtis mėnesinių metu, procesas prižiūrimas guru, kartais toleruojami nepažįstami partneriai ir kt.). Neretai tokios tantros mokyklos (Oš mokykla) turi stipriai išreikštą grupinio sekso motyvą, apipintą „savąja sukurta filosofija“. Tačiau pagrindinė tantriškojo sekso esmė  – vyriškos lytinės energijos sukaupimas, jos neeikvojimas (pvz., retrogradinė ejakuliacija) siekiant kuo ilgiau pratęsti sekso teikiamus malonumus. Kartais jis tapatinamas su ramia sueitimi, kurios metu sulaikomos ar visai sustabdomos frikcijos (Remtasi „Wikipedia”). Taigi vėlgi vienas dalykas yra turėti Plutono planetą gimimo žemėlapyje ir visai kas kita, kai žmogus transformuoja save tranzito metu. Turint šią planetą gimimo žemėlapyje be jokios abejonės ir taip gyvenime gali tekti susidurti su situacijomis, kurių pasekoje tenka keistis. Be to planeta gimimo žemėlapyje visada jausis labiau. Ir visai kas kita yra Plutono tranzitas per I būstą – tokiu metu gali tekti ir staigiai pasikeisti ar susidurti su skaudžiomis situacijomis, nes Plutono tranzitas rodo ne ką kitą, o galimą žmogaus pasikeitimą į visiškai kitą pusę. Į tokią, kokios jis galbūt ir pats niekada iš saves nesitikėjo.

     Toliau žodis „karma”. Wikipedia šią savoką aiškina taip: Karma (skr. कर्मन् = karman – 'darbas, veikla, kūrinys') – mitologijoje ir etninėse indų religijose reiškia veiksmus, įskaitant ir religinius, kurie sukelia po jų einantį atlygį. Dažniausias aiškinimas – visuma visų gerų ir blogų darbų, atliktų asmens ankstesniuose gyvenimuose, kuri apsprendžia likimą būsimuosiuose gyvenimuose. Taigi be jokios abejonės Plutonas I būste suteiks žmogui galimybę perprasti šiuos gyvenimiškus dėsnius. Ir vėlgi šis pasireiškimas kiekvienam gali būti individualus. Vienas žmogus tikės praeitų gyvenimų dėsniais, o kitas stengsis rasti paaiškinimus šiame gyvenime. Pabrėžtina, jog žmogaus protas linkęs priimti jam palankius atsakymus, todėl jei neras paaiškinimų šiame gyvenime – ieškos praeituose. Tai priklauso ir nuo to, koks yra žmogaus gimimo horoskopas, kadangi žemiškesnio tipo žmogus rinksis pirmąjį variantą, o daugiau vandens turintis horoskopas sieks dar gilesnių paaiškinimų. Vėlgi pabrėžtina ir tai, jog dažnas žmogus suvokia tik tai, ką paaiškina mokslas, ypač jei žmogus iš prigimties yra „moksliukas”. Štai tokiems be galo žemiškiems žmonėms Plutono energija gali būti ir dar destruktyvesnė, nes tipiški Plutoniečiai yra dažnai be galo kategoriški ir visatos principai tikrai ne karta norės įrodyti Jiems jų susikurto ego žlugimą. Taigi paprastąja prasme „karma” čia gali reikštis štai tokiais lengvai suvokiamais dėsniais kaip „Aš tai jau niekada netarnaučiau kažkam”; „Kaip galima taip sėdėti išlaikomai vyro???“; „Koks silpnas žmogus, nesugeba gyventi vienas“; „Jau aš tai tikrai negimdysiu vaikų”; „Dirbti vien dėl pinigų yra beprasmiška“ ir t.t. Visi tokie pateikti pasireiškimai gali grįžti tarsi bumerangas ir Jūs kaip niekada labiau tai suvoksite – „neteisk ir nebūsi teisiamas“; „niekada nesakyk niekada“‘; „nekask duobės kitam, nes pats įkrisi“ ir t.t. Liaudies išmintis neatsirado gi iš niekur, visata pateikia savo dėsnius ir toks periodas neabejotinai duos galimybę suvokti, jog Jūs nesate absoliutus savo gyvenimo valdovas.

     Kitas žodis „magija“. Oi ne, negalima naudoti magijos, ypač „juodosios magijos“... Vėlgi pakankamai daug mitų čia. Negalima pažeisti kito žmogaus valios. Viskas. Jei taip įvyko, Plutonas suteiks galimybę pajusti to pasekmes. Visi kiti įmanomi procesai šioje sąvokoje gali reikštis ir tuo, jog jūs vizualizuosite savo norus, naudositės neurolingvistinio programavimo technikomis, prašysite visatos pagalbos (nesvarbu ar tai visata ar Dievas – esmė ta pati). Ir per visa tai galbūt pajusite savo „galią“. Taip, Jūs tikrai gausite tai, ko norite, bet neįvertinsite to, ką teks už  tai atiduoti. Štai norėsite Jūs „pinigų maišo“ ir gausite jį, tačiau už tai gali keletą metų slaugyti mirštantį senelį. Štai norėsite Jūs „tobulo“ vyro ir gausite jį, tačiau teks vėliau susidurti su situacija – ar tikrai Jūs to norėjote? Štai norėsite Jūs žibėti scenoje ir gausite tai, tik paskui teks paklausti savęs – ar jūs pajėgi pakelti visuomenės pašaipas?  Jokia kita planeta neduoda žmogui savivertės jausmo, kai jis save mato aukščiau kitų kaip Plutonas, jei tai tipiška šios planetos apraiška. Plutoniečio tikslas dažnai netgi yra begalinis troškulys tapti galingu ir neįveikiamu, todėl visiškai tradicinė Plutono I būste apraiška būtų poreikis manipuliuoti kitais, bet tik tais, kuriuos įvertini kaip sau silpnesnius. Stipresnių bijai, galbūt nemėgsti, neprisileidi, tačiau slapta nagrinėji jų taktiktas ir technikas kad taptum stipriausiu. Taigi žodis „magija“ čia pakankamai miglotas, nes realiai tai toks išbandymų periodas, kai žmogus gali susidurti su situacijomis, jog jam teks suvokti, jog deja deja, kiekvienas iš mūsų esame tik menkas sraigtelis civizacijos mechanizme. Yra situacijų, kurias galime pakeisti, yra situacijų, kur galime pakeisti požiūrį, tačiau yra ir tokių situacijų, kurių mes negalime įtakoti. Tai savotiškas suvokimas, jog Jūs tik marionetė kažkieno rankose. Tai suvokimas, jog Jūs esate tik kompiuterinės sistemos sukurtas robotas vykdantis kažkieno nurodymus. Tai suvokimas, jog Jūs tiesiog žemės kirminas, kurių kiekvienas iš mūsų sulįs atgal iš žemę taip, kaip ir išniro iš jos.

     Paanaudotos tam tikros ryškesnės metaforos, kurios baugina. Taip, nes Plutonas baugina. Tai baimės stiprybių apvalkale... Tai baimės, kurios yra nepažįstamos ir šiuo periodu jas gali tekti pažinti. Žmogaus dažnai gauna tai, ko nenori, bijo, nesupranta, ir kas jam nepažinta tik tam, jog tobulėtų toliau. Plutonas veda į sąlyginai didelį beprasmybės jausmą. Nes čia žmogų menkai domina kokią sekciją nusipirko kaimynas arba ką mano komentatoriai apie pasaulio čempioną. Tai stipresnių pojūčių, gilesnių transformacijų ir perėjimo į kitą lygmenį etapas, kuriuo žmogus žengia tarsi basomis pėdomis per stiklo šukes, kuriuo žmogus tarsi pats save degina ant laužo kaip senovėje degindavo ieškančius gilesnių pasaulio klodų, kuriuo žmogus pats sau išgalanda peilį ir duria jį tiesiai į sielą... Nes Plutono išbandymai neskirti visiems, nes jie skirti tiems, kurie tam tikra prasme turi galimybę per skausmą iš karto bėgti po du laiptus viršun, o ne po vieną...

 

 

KLAUSIMAI:

1. Juk plutoniečiai tiki, kad yra karma, taip? Tai kaip tada gali nebūti gyvenime prasmės, jeigu žinai, kad eisi po to i kitą kūną, bus kitas gyvenimas. Ir jo kokybė priklauso nuo to, koks zmogus esi, kokius darbus darai, ka kuri ar ka griauni. 

 

Ne visi juk Plutoniečiai tiki karma tikrai ne. Jie per daug realistiški dažnai, kad tuo tikėtų. Tiesiog anksčiau ar vėliau priverčia susimąstyti, kad yra kitur prasmė. Pavyzdžiui aš asmeniškai galvoju, kad tikėjimas karma yra naudingesnis nei netikėjimas ja - „Mes galime tikėti mirtingumu ir galime tikėti nemirtingumu, tačiau tikėjimas mirtingumu veda į beprasmybės jausmą; t.y. kur kas naudingiau tikėti nemirtingumu". To pasekoje daryčiau išvadą, kad žmogus pats pasirenką KĄ JAM GALVOTI ir kaip pratempti čia tą gyvenimą prasmingiau. Suvokimas, kad esu amžinas suteikia prasmę, tuo tarpu suvokimas, kad vistiek mirsi veda į beprasmybę. Tokia tai vat Plutono kraštutinumai. Mes čia galime kiek norime įrodinėti karmą, nes vienok tai bus proto ieškojimai atsakymų, o iš kitos pusės tai visata „suteikia" atsakymus. Išvada tokia, kad praeiti gyvenimai ar siela yra per daug neapčiuopiama, kad būtų galima iki galo suvokti. Tai paaiškiną ir faktą, jog senatvėje žmonės pradeda „lankyti bažnyčią" - ateina suvokimas jog mirsi, o mirties bijai, ieškai Dievo. Mirties baimė yra daug ką griaunantis dalykas, todėl prasmingiau tikėti kažkokia amžinybe.

 

 

SOLIARO KEITIMAS
SOLIARO KEITIMAS

     Astrologų nuomonės dėl soliaro keitimo* išsiskiria: vieni teigia, jog tai būdas, leidžiantis kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Kitų nuomone nereikia žaisti su likimu, nes tai kas lemta, vistiek bus skirta žmogui išgyventi. Ar iš tiesų veikia prognozės keitimas? Ar soliaro keitimas ir yra ta kertinė ašis, kai išskridus į kitą šalį kardinaliai pasikeis  gyvenimas ir nuo šiol Jūs gyvensite gražiai ir laimingai?

     Tiesa tokia, jog astrologija, kaip ir bet koks kitas dalykas gyvenime nėra absoliutas. Astrologija yra įrankis savo gyvenimo kokybės gerinimui bei savęs suvokimui kaip ir psichologija ar filosofija. Tinkamomis aplinkybėmis, sveiku požiūriu bei gebėjimu suvokti savo prigimtį galima koreguoti save ir taip pasirinkti (pritraukti) palankesnes aplinkybes.

     Kita soliaro keitimų pusė yra tokia, jog tai yra taip pat ganėtinai lengva duona, kaip ir bendrųjų prognozių rašymas liaudžiai ir lindimas į eterį. Lengva sudominti žmogų, jog tiesiog išvykęs į kitą pasaulio kraštą jis pabėgs nuo sunkumų ir jam nereikės pačiam spręsti bėdų. Vis tik astrologas gali patarti, suteikti galimybę suvokti dabartinę situaciją, tačiau negali nuspręsti už žmogų. Aš nesu nei už nei prieš soliaro keitimą, žmogus pats prisiima atsakomybę, tačiau tiesa yra tokia, jog keičiant soliarą iš tiesų aplinkybės dėliojasi taip, kaip jūs ir pageidausite išvykdami į kitą šalį. Kitas klausimas – ar kasmet taip ir skraidysite jei tik kažkas prognozėje nepatiks? Ar tai nėra bėgimas nuo sunkumų, bėgimas nuo savęs? Neatmetama ir dar viena versija, jog soliaro keitimas iš tiesų įgalina žmogų keisti savo požiūrį ir užsiprogramuoti teigiamai, kas be jokios abejonės visada yra naudingiau nei pesimizmas, tačiau sveiko proto prarasti nereikėtų.

     Taigi į soliaro keitimą galima žiūrėti iš įvairių pusių, taip pat kaip ir į viską gyvenime. Karminė pusė sakytų, jog kiekvienams skirti išgyventi tam tikri iššūkiai. Psichologiniu požiūriu taip, kaip ir Placebo efektas, taip gali suveikti ir soliaro keitimas. Astrologiniu požiūriu be jokios abejonės veiks nauja prognozė, tačiau senoji taip pat lieka kažkur šešėlyje ir tarsi dubliuosis. Be to verta įsidėmėti, jog keisdamas metinę prognozę žmogus tampa tarsi augalas išrautas su visomis šaknimis ir įsodintas į svetimą dirvožemį, o naujame dirvožemyje teks gebėti taikytis prie naujų sąlygų. Tas pats pastebėtina ir tada, kai metinė prognozė arba tranzitai nesutampa su gimimo žemėlapiu**.

     Ir pabaigai. Yra keletas gyvenimo pasirinkimų – tiesiog plaukti pasroviui arba nebijoti iššūkių. Kiekvienas žmogus turi savo asmeninį pasirinkimą.

 

 

 

     *Soliaro keitimas. Kiekvienais metais per gimtadienį saulė grįžta į pradinę padėtį (laipsnį), kuriame buvo gimimo metu. To pasekoje kas kartą per gimtadienį keičiasi metinė prognozė, kuri yra tarsi „naujas gimimo horoskopas“. Soliaras rodo tų metų aktualias temas, psichologinę būseną, požiūrį ir poreikius bei aplinkybių įtaką. Norėdami pakeisti savo prognozę, jūs turite išvykti į tam tikrą astrologo rekomenduotą vietą žemėje, kurioje keičiasi Jūsų asmeninė prognozė. Tiesa tokia, jog visada gyvenime yra teigiama ir neigiama pusė. Niekada nebūna taip, jog klostosi visos gyvenimo sritys – vienoje gyvenimo srityje gali būti balansas, kitoje pakilimas, o trečioje susidursite su trukdžiais. Taigi keisdami metinę prognozę galite į gyvenimą pritraukti tokias aplinkybes kaip pažintys, santykiai, sėkmė darbe ir t.t., tačiau kažkurioje gyvenimo srityje vistiek turėsite susidurti su iššūkiais ir sunkumais. Čia kaip ir su norais – norint kažką gauti, tenka kažką atiduoti.

     **Kiekvienas žmogus gimdamas atsineša tam tikrą gimimo žemėlapį, kurį astrologas interpretuoja turėdamas tikslų žmogaus gimimo laiką, vietą ir datą. Gyvenimo eigoje žmogus turi susidurti su įvairiais iššūkiais, kartais ir tokiais, kurie ne visai atitinka jo prigimtį. Su tokiais iššūkiais susidoroti reikia daugiau vidinių resursų. Trumpai tai galima apibrėžti taip, jog „mergelės“ ženklas sunkiai jaustųsi „žuvies kailyje“, o liūtas pavyzdžiui nesijaustų savimi skorpiono „kailyje“. 

Mūsų gyvenimo siekiamybė
Mūsų gyvenimo siekiamybė

     Asmeninis gimimo horoskopas parodo galimus žmogaus kelius ir takelius, kur jis savęs ieškos, ko sieks, su kokiomis kliūtimis susidurs ir ko širdyje labiausiai trokš. Be jokios abejonės, niekada pavienis rodiklis neparodys visos visumos, tačiau vienas svarbiausių dalykų horoskope yra ascendento ženklas bei kokiame būste atsiduria ascendento valdovas. Pati pagrindinė taisyklė, mokantis astrologijos yra ta, jog planeta ženkle visada tarsi atsakys į klausimą „Kaip“. Tuo tarpu planeta būste (kaip ir būstų valdovai) atsakys į klausimą – „Kur“?.  

     Kiekvienas besidomintis astrologija žino, jog saulės padėtis ženkle ir būste yra jau tam tikra horoskopo atspirtis, nuo kurios galima pradėti nagrinėti horoskopą. Taigi radus dar vieną papildomą atspirties tašką jau galima susidėlioti vaizdą, kur žmogus turėtų save išreikšti.

     Saulė būste dažnai rodo žmogaus interesų lauką, domėjimosi sritis ir neretai rodo talentą toje srityje, kuriame būste randasi (priklausomai nuo aspektacijų ir visumos). Žmogaus interesų lauką rodo tikrai ne jo penkto būsto kuspidas ir ne penkto būsto valdovas būste, kaip kai kur rašoma. Kiekvienas žmogus domisi ir yra suinteresuotas tuo, koks yra jis pats, t.y. visa jo horoskopo visuma parodys ir jo interesų lauką ir tuo pačiu trokštamą gyvenimo trajektoriją. Ypač didelę svarbą turi planetų sankaupos tam tikrame būste (kai viename būste atsiduria dvi, trys ir daugiau planetų).

     Taigi jeigu saulė būste parodo „Ką aš dažniausiai veikiu“, tai ascendento valdovas parodo „Ko aš gyvenime labiausiai trokštu ir siekiu“.

     Lengviausia žmogui siekti savo tikslo tada, kai ascendento ženklas savo prigimtimi yra panašus į būsto, kuriame atsiduria ascendento valdovas. Tarkime jeigu jūsų ascendento ženklas yra ožiaragis, o jo valdovas saturnas atsiduria 10 astrologiniame būste – ši pozicija jau savaime sustiprėja ir rodo, jog žmogus sieks pripažinimo visuomenėje, bus orientuotas į aukščiausius tikslus, sieks karjeros bei daug ir kantriai dirbs. Iš kitos pusės žmogus, su ascendentu ožiaragyje ir jo valdovu 12 astrologiniame būste bus linkęs atsiriboti, slėpti save, jam gali kliūdyti kompleksai ir baimės, žmogus iš prigimties gali būti ganėtinai nedrąsus ir linkęs į egzistencinius pamąstymus. Jeigu žmogaus, su ascendentu ožiaragyje valdovas bus penktame astrologiniame būste, tuomet jis išoriškai atrodys uždaras, santūrus, šalto ir griežto būdo, tačiau viduje trokš kūrybinių impulsų, norės džiaugtis gyvenimu ir turės polinkį aktyvų laisvalaikį, tačiau galimybių tam gali susidaryti ne tiek jau ir daug (saturnas penktame būste).

    Noriu akcentuoti, jog labai didelis skirtumas koks apskritai yra ascendentas ir kokia jo prigimtis, nes pats veikimo principas vistiek išlieka - ženklas "kaip" ir būstas "kur". Tai reiškia, jog tas pats žmogus, turėdamas ascendento valdovą 10 būste jo veikimą jaus kitaip dėl to, kad ascendento ženklas ir valdanti planeta bus skirtingos prigimties. 

     Panašios prigimtys reiškia, jog žemiškas ženklas (ascendentas) atsiduria žemiškame būste (II, VI, X); Oro ženklas oro prigimties būste (III, VII, XI); Vandens ženklas vandens prigimties būste (IV, VIII, XII); Ugnies ženklas ugnies prigimties būste – I, V, IX.

    Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra tame pačiame pirmame būste (tarkime ascendentas liūtas, o saulė pirmame būste). Tai rodo, jog gyvenime Jums svarbi saviraiška, asmeniniai pasiekimai, poreikis būti matomu. Toks žmogus gali manyti, jog tai jis pats yra savo gyvenimo valdovas ir „vairuotojas“, todėl tikslų sieks savo asmeninėmis pastangomis. Pagrindinis tokio žmogaus gyvenimo tikslas – poreikis išreikšti save tiek vizualiai (išvaizdos detalės), tiek asmeniniais pasiekimais.

     Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra antrame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite saugumo ir finansinio stabilumo. Toks žmogus bus suinteresuotas materialiais dalykais, kurie jam teikia finansinį stabilumą. Pagrindine gyvenimo trajektorija gali tapti darbas, kuris teikia geras ir stabilias pajamas. Sunku jaustis saugiam, kai nėra tam tikro sukaupto kapitalo „juodai dienai“.

    Jeigu ascendento valdovas yra trečiame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite žinių, komunikacijos, trokšite veiksmo ir „judesio“. Tokia padėtis gali rodyti nenustygstantį nenuoramą, priklausomai nuo kitų rodiklių horoskope. Toks žmogus gali jaustis blogai, kai neturi su kuo pasidalinti informacija, žiniomis, jam svarbu būti išklausytam, jį domina „buitiški pašnekesiai apie orą“. Esant didesniam žingeidumui reikalinga nuolatinė protinė stimuliacija, aktyvus domėjimasis naujienomis.

     Ascendento valdovas ketvirtame astrologiniame būste, tai reikš, jog gyvenime sieksite sukurti jaukius namus, gražią šeimą, norėsite turėti savo intymią ir privačią zoną, kurioje jausitės jaukiai. Tai poreikis užsidaryti savo asmeninėje erdvėje, kurioje jaučiatės nepažeidžiamas išorinio pasaulio. Tokia padėtis reiškia, kad žmogus nesijaus iki galo saugus emocine prasme, jeigu neturės šeimos ir jaukių namų, jeigu praras kontaktą su savo šeima ir jos šaknimis bei artimais giminaičiais. Tai gali rodyti ir didelį giminiavimosi poreikį, norą palaikyti santykius su žmonėmis, su kuriais sieja „kraujo ryšys“.

     Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra penktame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime jums be galo svarbi meilė, žaidimai, pramogos, linksmybės, vaikai, jausmai, kūryba ir dėmesys. Ketvirtas būstas daugiau rodo šeimyniškumą plačiąja prasme, kai vaikai yra tai, kuo mes rūpinamės ir į ką investuojame savo meilę. Tuo tarpu penktas būstas rodo poreikį džiaugtis gyvenimu, taigi vaikai čia tampa tarsi savotiškas gyvenimo malonumas, gebėjimas išreikšti savo kūrybiškumą. Toks žmogus nesijaus iki galo laimingas, jei negalės patenkinti šių poreikių, kuriuos tarsi tampa neįmanoma išreikšti, jeigu neturi mylimojo, vaiko arba kūrybinio impulso, taip vadinamosios „mūzos“.

     Ascendento valdovas šeštame astrologiniame būste rodo, jog Jums labai svarbus darbas, kasdieniai rūpesčiai, buitiniai dalykai, galimybė kažkuo rūpintis ir padėti, todėl tai gali reikštis ir poreikiu rūpintis naminiais gyvūnėliais. Toks žmogus gali būti labai susidomėjęs sveikata ir higiena, jam itin svarbu save išreikšti per darbą, kuriame jaučiasi reikalingas ir naudingas, todėl gali dirbti tarnautoju. Toks žmogus nesijaus gerai, jeigu neturės kasdienio darbo ir nesijaus naudingu ir reikalingu.

     Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra septiname astrologiniame būste, tai rodys, jog partnerystė yra tai, be ko tarsi sunku apskritai gyvuoti. Jeigu žmogus su ascendento valdovu pirmame būste tikėtina bus individualistas, tai toks žmogus bus priklausomas nuo partnerio ir bet kokio tikslo siekime tikėsis palaikymo iš antrosios pusės. Nesant antrosios pusės tokį poreikį gali užtikrinti artimas draugas ar bet koks kitas žmogus, kuris yra tarsi Jūsų veidrodinis atspindys. Toks žmogus nesijaus gerai, jeigu neturės palaikymo, atgalinio ryšio, diskusijų, paprasto kasdienio bendravimo. Toks žmogus linkęs ne tik imti, bet ir duoti, todėl ir pats tikėtina stengsis Jums sukurti palaikymą ir bendravimo poreikį santykyje „Aš ir Tu“.

     Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra aštuntame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite gilesnio pažinimo - maži ir paviršutiniški dalykai Jūsų nedomins. Tai poreikis kontroliuoti pinigus - didelius pinigus arba „svetimus“ pinigus. Antras būstas rodo tai, kas „mano“, o aštuntas būstas gali rodyti svetimus finansinius resursus, kuriuos žmogus gali kažkokiu būdu valdyti (darbas banke, notariate, pinigų skolinimas, paskolos, investicijos, sutuoktinio pinigai ir t.t.). Esmė tokia, jog žmogų domina stambūs projektai ir giluminis pažinimas – paviršutiniškiems dalykams čia vietos nėra. Toks žmogus nuolat trokš giluminių tranformacijų, gali turėti didelį azarto poreikį, kai visokiais išoriniais būdais susikelia sau vidines transformacijas. Būtent tokie žmonės gali staiga pakilti iš alkoholio liūno ir tapti žaliavalgiais. Toks žmogus nesijaus gerai, jei jo sielos nesudrebins gilios povandeninės srovės, kas gali reikštis tiek materialiniais resursais, tiek dvasiniu pažinimu.

     Pirmo būsto valdovas devintame astrologiniame būste rodys, jog nuotykiai ir pasaulio pažinimas užima Jūsų gyvenime galbūt svarbiausią vietą. Toks žmogus trokš įspūdžių, norės pažinti pasaulį fiziniame ir dvasiniame lygmenyje. Tai gali reikštis pastoviu poreikiu keliauti, domėjimusi filosofija ir religija, autoritetų paieška. Toks žmogus labiau bus suinteresuotas pasaulio pažinimu, o ne materialiais dalykais. Įspūdžiai, klajonės ir požiūrio keitimas per šias patirtis yra būtina patirtis tokio žmogaus egzistencijai.

     Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra dešimtame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime orientuositės į aukščiausius pasiekimus ir tam tikrą statusą visuomenėje. Tokie žmonės gali būti ir karjeristai ir tiesiog be galo ambicingi, nes svarbiausiu jų gyvenimo tikslu tampa poreikis turėti stabilią gyvenimo trajektoriją ir pastovus poreikis siekti išsikeltų tikslų. Tokie žmonės nemeta kelio dėl takelio, jų gyvenime gali būti viskas kruopščiai sustyguota ir apgalvota. Jie mano, jog anksčiau ar vėliau vistiek pasieks savo ir retai pasiduoda. Toks žmogus nesijaus iki galo laimingas, jeigu neturės tam tikro statuso ir pripažinimo, jeigu jam nepavyks turėti „saugaus koridoriaus, kurio dėka išeitų į dar aukštesnius horizontus“.

     Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra vienuoliktame astrologiniame būste, tai reikš, jog Jums itin svarbus bendravimas grupėse ir bendraminčių paieška. Toks žmogus gali domėtis globaliais dalykais, politika, futurizmu, įvairiais visuomeniniais judėjimais bei dalykais, kurie turi ilgalaikę išliekamąją vertę (muzika, menas, mokslas, išradimai, ateities tendencijos). Toks žmogus jaučiasi esąs visuomenės dalimi ir turi vidinį poreikį prisidėti prie jos gerovės. Čia nedomina pavieniai žmonės, čia domina grupės žmonių, kai kiekvienas žmogus yra svarbi visuomenės dalis. Toks žmogus nesijaus gerai, jei neturės bendraminčių rato, kurie kartu su juo žengs į sėkmingą ar ne tokį sėkmingą rytojų, tačiau čia be galo domins ateities tendencijos, maždaug „Drugio efektas - Jei drugelis nesumosuotų sparnais, sistemos trajektorija galėtų būti visiškai kita ir tornadas nesusiformuotų”.

     Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra dvyliktame astrologiniame būste, tai rodys jūsų didelį vidinį poreikį atsiriboti nuo šio pasaulio, kuris kartais gali atrodyti absurdiškas ar per daug glumintantis. Toks žmogus gali būti tiek atsiskyrėlis, tiek pasišventęs tam tikriems projektams, kurie tarsi kuria mažus, bet reikšmingus stebuklus. Bet kokia prasme tai didelis poreikis atsiriboti, užsidaryti, padėti kitiems arba tiesiog panirimas į save, į savo vidinį pasaulį... Toks žmogus daug laiko praleidžia savo giliuose apmąstymuose ir nėra linkęs dalintis savo mintimis su kitais. Sunku iki galo jaustis laimingam, jei nesuvoki šio gyvenimo prasmės, kurios nerandi visuose anksčiau aprašytuose dalykuose… Tai didesni projektai, tai poreikis išgelbėti pasaulį nuo materijos, tuštybės, todėl tai ko gero sunkiausia padėtis žmogaus horoskope, nes tokią nišą atrasti visada sunkiausia. Čia verta pabandyti įsidarbinti įstaigose, kurios padeda kitiems. Tai nereiškia, jog pasijausite laimingas, bet tai reiškia, jog pasijausite reikalingas. Jeigu pirmo būsto valdovas šeštame būste rodytų tarnystę žmonėms, tai dvylikto būsto valdovas rodytų tarnystę pačiam Dievui…

     Tam, kad suvoktume visą horoskopą, verta pradėti nuo mažų dalykų. Nes žmogus, kuris domisi ne tiek tuo, kas rodoma paviršiuje, o kas yra giluminiai procesai, visada pradeda viską dėlioti nuo mažų dalelyčių. Tai kaip vaikiška dėlionė, tik ji užtrunka ilgiau… Tai pažinimas, kai kiekviena pažinta sielos dalelė anksčiau ar vėliau susideda į vieną bendrą piešinį, jei tik nepameti tikslo trajektorijos…

 

P. S. Visi šitie rodikliai, kaip ir bet kurie rodikliai yra bendrojo pobūdžio informacija, kuri visada turi būti DERINAMA su visa HOROSKOPO VISUMA. Joks pavienis rodiklis NIEKADA neparodys visos astrologijos esmės. Paviršutinis domėjimasis astrologija reikštų, jog paimu kiekvieną rodiklį ir "štampuoju". Giluminis domėjimasis astrologija sako, jog viskas turi būti derinama tarpusavyje. 

 

TIKĖJIMAS, MANO „DVASINIS GURU“ ARBA KAIP ATPAŽINTI „SEKTĄ“ ŽMOGAUS PAVIDALE.
TIKĖJIMAS, MANO „DVASINIS GURU“ ARBA KAIP ATPAŽINTI „SEKTĄ“  ŽMOGAUS PAVIDALE.

   Prieš kone 20 metų buvo pilna būrėjų ir pranašų, kurie neva tiksliai nuprognozuodavo, kiek turėsime antrųjų pusių, kokios plaukų spalvos gims mūsų vaikai bei kada mirsime. Laikui bėgant būrėjos terminas peraugo į dvasinio guru sąvoką. Šiuo metu pilnas internetas mirga marga nuo to, kaip tapti svajonių moterimi, kaip pozityvaus mąstymo dėka kurti tik sėkmingą ateitį, kaip atrasti tą vienintelį sielos vedlį, kurio tiesa atrasta ir nekintama. Visos pranašystės daugiau mažiau remiasi tuo, jog jūs susižavite kokia laiminga istorija, gražiu savęs pristatymu apie nušvitimą ir manote, jog kažkoks kitas žmogus gali atvesti jūs į išsvajotą rytojų. Taip, dabartinėse gyvenimo aplinkybėse jūs jau nebesate vaškinė lėlė, jūs jau esate tranformeris. Bėda tik ta, kad retas žmogus sugeba save keisti be sielos vedlio.

   Visos ezoterinės šakos daugiau mažiau remiasi tuo, jog protas nori kontroliuoti situaciją. Mes norime pažinti žmones pirmiau, nei jie pažino mus. Mes norime suprasti kas slepiasi po kasdienėmis kaukėmis, po išoriniu gražiu pjedestalu. Neveltui sakoma, jog ezoterika ir psichologija domisi tie žmonės, kurie nori pagydyti save. Ir galiausiai begydydami kitus „nukvanka“ patys. O taip, jie gali paimti vaškinę lėlę ir įkūnyti joje jūsų pavidalą ir taip išvalyti jūsų septintąją čakrą. O taip, jie tikrai gali užburti Kazytės vyrą, kad šis mylėtų jus, o ne ją. O taip, jei kiekvieną rytą uždarysite klozeto dangtį, tikrai neišeis pinigai iš namų (o jei kartais nutiks taip, kad tikrai pusmetį jį uždarinėjant vistiek pinigai išeis, tai tikrai todėl, kad kažkada naktį lunatikavote ir jo neuždarėte).

   Taigi žmonės nors ir suvokia, kad jų smegenimis yra manipuliuojama, tačiau vienaip ar kitaip vis įsitraukia į masinę propagandą ir tai nėra paplitę nė kiek ne mažiau nei ezoterinės baimės. Nes taip, juk rašė, kad žmonės masiškai serga gripu, reiškia reikia pasiskiepyti. Nes taip, visur akcentuojama, kad mes kiekvienas turime vėžinės ląsteles ir mums būtinai reikės chemoterapijos arba žiniuonio pagalbos. Nes lygiai taip, kaip bandoma parduoti magijos paslaugas ir įtikinti, kad praeitame gyvenime jūs buvote paprastas nenušvitęs būras, todėl dabar turite su kažkuo drauge žengti į gražesnį rytojų.

   Viename straipsnyje rašoma „kaip tapti vedine moterimi“ – reikia būti nuolankiai, niekada nekritikuoti vyro, niekada aktyviai kažko neprašyti, nes moters aktyvumas daro vyrą pasyviu. Kitame straipsnyje rašoma, ką daryti jog vyras kuo skubiau tave įsimylėtų (geriausia jei per dvi savaites).  Ne esmė, kad „Vedinių vyrų“ nebėra, kaip ir mamutų. Ir ne esmė, kad vertiesi per galvą jog tave pamiltų, bet neaišku ar moki mylėti pati. Visiška anomalija yra tai, kad pseudo astrologai sugeba prognozuoti įvykius neturėdami gimimo laiko. Kiekvienas bent kiek nusimanantis astrologijoje puikiai suvokia, jog tai yra tik dar vienas manipuliacinis metodas. Nes žinodamas tikslų laiką paveiksi tik vieną žmogų, o aprašydamas jaučio ženklo prognozę tu jau paveiksi 1/12 tuo besidominčios visuomenės. O dar puikiau paveikti galima pasakant, jog juodasis mėnulis įėjęs į mūsų asmeninį ženklą padarys gyvenimą juodą, todėl mums būtinai susitaikyti su savimi praeitame gyvenime. Tuo manipuliuoti lengviausia, nes gilinimasis į praeitus gyvenimus niekada niekada neduos visapusiško patikrinimo šiame. Tai yra pernelyg abstraktu ir neapčiuopiama, kad būtų galima patikrinti.

   Ar aš rašau taip todėl, kad mano gimimo horoskope planetos išsidėsčiusios taip, jog aš esu visada kritiškai mąstanti individualistė nepasiduodanti masiniams judėjimams? Ar aš taip rašau todėl kitos žemės planetos gyventojų sukurtoje virtualioje tikrovėje man paskirtas analitiko vaidmuo?

   Pirmiausia reikia suvokti tai, jog iš kiekvieno žmogaus mes galime kažką pasiimti ir kažką atmesti ir niekas niekas šiame gyvenime negali būti „Vieninteliu sielos guru“, kad ir kaip jūs apie tai svajotumėte. O svajotumėte todėl, kad lengviau permesti atsakomybę ant kažkieno kito pečių, nei dirbti su savimi ir atrasti tą vienintelį ir unikalų savąjį kelią...

 

LIKIMO KRYŽKELĖ
LIKIMO KRYŽKELĖ

Likimas, lemtis ar tiesiog programavimas?

 

     Marytė iš Skuodo man sakė, kad turėsiu 2 vyrus ir 3 vaikus, O Jadzytė iš Akmenės sakė, kad turėsiu 4 vaikus ir antras vyras žus avarijoje 2021 metų spalio mėnesį. Nežinau dabar kuria tikėti. Reikės dar važiuoti pas kokią vieną bobulytę, kuri pasakytų tiksliau…

     Mūsuose taip įsišaknijusi burėjų praktika, kad žmonės mieliau renkasi kaimo burėją, nei psichologą. Nes pas burėją nėra gėda eiti, o va psichologas jau rodo psichines problemas arba bent jau tam tikrus psichikos nuokrypius. Psichologas duos gerą smūgį – žmogau, tu pats kaltas, kad tavo vaikai neklauso, tu pats kaltas, kad tavo žmona eina į kairę. Todėl lengviau manyti, kad praeitame gyvenime aš pats ėjau į kairę, užtai dabar tokia žmona yra mano „Karma”.

     Realiai situacija yra tokia, kad ezoterika nėra skirta silpniems žmonėms. Žmogus, kuris gali dirbti su kitais žmonėmis ir jiems padėti, patarti, turi būti pats labai praktiškas ir nenutolęs nuo žemės. Ezoterika yra sritis, kurioje arba atrasti gražų rytojų arba paprastai tariant „susipykti su proteliu“. Gimdamas žmogus gavo žemiškąjį kūną, žemiškąjį protą ir turi juo rūpintis ir jį puoselėti. Ezoterika yra gyvenimo būdas, pagalbinis įrankis, bet ji lygiai taip pat gali padaryti milžinišką žalą, ypač klausant tokių kaimo bobučių istorijų. Išsakyta mintis turi kartais kur kas didesnį poveikį, nei fizinis smūgis. Randas išgyja, o pasąmonėje užsilikę žodžiai gali užsilaikyti joje ilgą laiką. Todėl bet kokia profesija įgalina žmogų jausti atsakomybę prieš kitą, lygiai tas pats pasakytina ir burėjui, astrologui, gyvenimo būdo treneriui ir visiems kitiems.

      Iš tiesų žmogus jau gimdamas atsinešė tam tikras galimybes ir likimo vingius. Kiekviena siela įsikūnijusi į žmogiškąjį kūną atėjo su tam tikra gyvenimo paskirtimi, kad išmoktų gyvenimo pamokas ir taip tobulėtų. Jaunos sielos duoda lengvesnes gyvenimo patirtis, senos – sudėtingesnes. Todėl tam tikra prasme galima net suskirstyti žmones į dvi dalis. Viena dalis tai tie, kurie į viską žiūri sudėtingiau, kurių tiek emocinis, tiek loginis intelektas yra aukštesnis. Tokie žmonės paprastai gyvenime patiria kur kas daugiau išbandymų. Jų poreikiai didesni, jie susiduria arba susikuria sau daugiau iššūkių. Jie patenka į ekstremalias situacijas ir mokosi iš gyvenimo pamokų arba tiesiog chaosas vyksta jų galvoje. Jie kritę keliasi arba jų kritimo tiesiog niekas nemato. Yra ir kita dalis žmonių, kurie gyvena paprastesnį gyvenimą ir nesigilina į būties paslaptis ir tai irgi yra teisinga, nes kiekvienam šioje žemėje duoti skirtingi tikslai.

      Todėl apskritai tikslinga yra išsiaiškinti, kiek žmogui iš prigimties tų duotybių duota. Kokios yra stipriosios ir silpnosios žmogaus savybes ir kaip jas panaudoti gyvenimo tikslams. Nes mes negalime apibrėžti neigiamų ir teigiamų dalykų, nes net ir neigiamus dalykus galima paversti teigiamais tiesiog pasirenkant kaip tikslingai tai panaudoti. Tam, kad žmogus būtų laimingas, jis tiesiog turi išnaudoti tą vidinį potencialą, kurį atsinešė gimdamas. Tarkime jeigu žmogus iš prigimties yra itin komunikabilus, jam bus didžiulė naštą dirbti buhalterinį darbą. Jeigu žmogus iš prigimties yra analitikas, jis tiesiog mirs iš nuobodulio dirbdamas paprastą monotonišką darbą. Lygiai tas pats pasakytina ir apie žmones, kurie iš prigimties yra dideli individualistai – jiems bus našta tarnauti kitiems. Kiekvienas žmogus turi atsineštas duotybes, kurias tik reikia tikslingai panaudoti. Nes apskritai negali būti jokių bendrųjų taisyklių, kurios vis dar spaudžia žmones į tam tikrus rėmus – pirmiausia reikia pabaigti mokslus, siekti karjeros, tada susituokti ir gimdyti vaikus. Deja, bet būna ir taip, kad ne visiems tos šeimos ar vaikų reikia. Vieni laimingi jaučiasi šeimoje, kiti darbe. Vienas žmogus tiesiog negali gyvuoti be žmonių, o kitas geriausiai pailsi savo paties draugijoje... Todėl žmonės savotiškai vis dar nori sprausti save į tam tikrus rėmus, kurios tarsi sukuria mūsų tėvai, seneliai ar visuomenė. Tačiau vienintelė tiesa yra ta, kad kiekvienas turi daryti tai, ko iš tiesų nori jo širdis. Tada nebus jokių moralinių nuoskaudų, nes nebebus baimės būti tiesiog savimi, nes nereikės lygiuotis su kaimynu ir nereikės įtikti tėvams...

      Kitas dalykas yra tai, kad kiekviena minutė, kiekviena sekundė mūsų gyvenimo kelyje kuria naujas aplinkybes. Kiekvieną dieną mes sutinkame naujus žmones, bendraujame ir taip mokomės iš karčių ar gražių patirčių. Žmogus savotiškai keičiasi kiekvieną akimirką – keičiasi jo mąstymas ir elgesys, bet pati prigimtinė žmogaus esybė niekada nekinta... Taigi žmogus sukasi gyvenimo karuselėje ir gyvenimas pateikia kelius, vieškelius, o kartais tamsų mišką ir tik jau žmogaus pasirinkimo reikalas, kuriuo taku jis eis... Galima pasirinkti patogią kelionę autostrada, galima pasirinkti kaimo vieškelį, o galima pasirinkti gūdų mišką, kuriame šviesos nematyti.... Ir kartais būtent gūdus miškas turės šviesiausią rytojų, jei tik labiau tikėtumėme savimi...

      Tam, kad kažką turėtumėme, reikia įdėti labai daug pastangų. Kodėl kitame ofiso gale sėdinti Luana (ir kas per vardas, mūsų laikais tokių nebūdavo) gavo ir automobilį ir butą, o aš jau X metų dirbų už tą patį atlyginimą? Kodėl manęs niekas nevertina?... Nejaugi žvelgiant į praeitį nebuvo nė vieno šanso? Nė vieno netikėto pasiūlymo, nei vieno netyčia į akį kritusio skelbimo laikraštyje? Buvo, tik bijojome... nenorėjome... Manėme, kad viskas bus atnešta ant lėkštutės. Ne, gyvenimas yra kitoks. Tas, kuris eina per kalnus, tas anksčiau ar vėliau pasieks savo… Mintys materializuojasi tada, kai dedame atitinkamas pastangas. O astrologija parodo, kam tinkamas periodas, o kam ne toks tinkamas… Kada verta dėti maksimalias pastangas į karjeros aukštumas, o kada tinkamesnis metas šeimos pagausėjimui. Gyvenimas yra apskrita paletė, viena didelė nedaloma visuma, į kurią įeina daug daug dalykų… Ir niekas kitas, tik pats žmogus gali sau padėti kilti ir lygiai taip pat klampinti save žemyn…Eini, krenti ir vėl eini, bet juk svarbiausia, kad judi!

 

 

 

 

 

Aš lipsiu per kalnus
Įkopsiu į Everestą
Peresiu visas kalvas
Ir bus visiems ne “La festa”
Nesustabdys manęs nei vėjas, nei cunamis
Aš būsiu, būsiu aš sakau, Sicilijos karalius…

MEILĖS CHEMIJA - KUR SLYPI JOS PASLAPTIS?
MEILĖS CHEMIJA - KUR SLYPI JOS PASLAPTIS?

 

     Meilės chemija – tai toks jausmas, kai sutinkame žmogų, su kuriuo norisi nebesiskirti amžiams... Kuris taip užvaldo mūsų mintis, kad rodos daug ką paaukotume, kad tik galėtumėme užmegzti su tuo žmogumi artimesnį kontaktą. Kodėl kartais traukia žmogus, kuris rodos visiškai neatitinka anksčiau susigalvotų stereotipų ar nustatytų reikalavimų? Kodėl pajaučiame ta vidinį „cinkelį“, kuris skatina vidinius impulsus ir pakylėja rodos lyg dangaus visai galbūt ne tokiam žmogui, kurio stereotipą nešiojomės savyje daug metų... Vieni tai apibūdina kaip chemiją, kiti vadina tiesiog nežemiška trauka ar tiesiog „magnetizmu“.

    Daugiau ar mažiau tą yra pajutęs kiekvienas žmogus. Esmė tik ta, kad ne visada mes pasirenkame būtent tokį žmogų gyvenimui. Arba tiesiog neturime galimybės pasirinkti, nes tas žmogus gali būti supančiotas kitų įsipareigojimų, nes mūsų likimo keliai gali tiesiog taip ir nebesusitikti, nes.... Be to iš prigimties tik dalis žmonių renkasi partnerį širdimi, o kita dalis – protu, nes taip patogu, nes taip reikia, nes tiesiog taip nutiko...

     Taip, tas vidinis „cinkelis“ puikiai atsispindi žvelgiant į dviejų partnerių suderinamumą – būtent susiliejus tam tikroms planetos kiekvieno žmogaus individualiame astrologiniame žemėlapyje pajuntame tą neapsakomą jausmą...

     Neseniai santykius užmezgę partneriai dažnai domisi, ar yra suderinami astrologiškai. Astrologinis suderinamumas rodo, kokių jausmų vedini žmonės pradeda bendrauti. Bendravimas ir žmogaus pasirinkimas tampriai susijęs ne tik su mūsų vidine kokybe, bet ir su gyvenimo tikslais. Tarkime kokie du iš prigimties šalto proto darboholikai tikrai neieškos to magnetinio jausmo, gal jiems bus tiesiog naudingiau būti vienas kito darbiniu įrankiu... Žmonės, kurie iš prigimties idealizuoja santykius, dažniau įklimpsta į vadinamuosius „cheminius procesus“. Tokie žmonės lygiai taip pat dažniau patiria ir santuokinę neištikimybę, nes laikui bėgant cheminiai procesai veikia mažiau, o kuo daugiau žmonių mes sutinkame savo gyvenimo kelyje, tuo didesnė tikimybė vėl patirti meilės magiją...

     Taigi aš esu už tai, kad pačioje pirminėje meilės stadijoje žmonės turėtų tiesiog mėgautis jausmais, nes labai retai astrologo komentaras gali paveikti aistros debesėlių apipintus cheminius dėsnius.  Todėl apskritai astrologo komentaras iš pradžių dažniausiai nedaro didelės įtakos poros santykiams, nes meilės debesėliai dar neišsisklaidę, ir žmonės linkę atmesti neigiamus dalykus. Iškilus pirmiesiems konfliktams paprastai prisimenama suderinamumo neigiamas puses. Tam, kad būtų galima pasakyti, ar žmonės dera tarpusavyje, būtina tiksliai žinoti jų gimimo datas ir gimimo laikus. Tik turint šiuos duomenis galima duoti tikslų galutinį atsakymą. Gali paaiškėti, kad, pavyzdžiui, Jautis su Skorpionu puikiai dera, o Vandenio ir Dvynių sąjunga tiesiog pražūtinga, nors šių ženklų bendrasis suderinamumas byloja ką kita. Astrologinis poros nesuderinamumas tikrai nereiškia, kad santykiams lemta žlugti. Žinoma, esant tokiai partnerystei ne kartą teks susidurti su situacija, priverčiančia prisiminti, kad pora astrologiškai nesuderinama. Sunkumus įmanoma įveikti, jeigu žmonės rimtai atsižvelgs į specialisto rekomendacijas. Visgi santykius vystyti pavyks tik tuo atveju, kai suderinamume yra ir teigiamų ir neigiamų dalykų. Kai pora visiškai nedera, tokių santykių perspektyva tampa tolygi Sizifo darbui ridenti akmenį į kalną... Pastaruoju atveju partnerystės iš tiesų verčiau nepradėti. Bet dažniausiai taip nusprendžia tik tie asmenys, kurie kadaise jau gavo astrologinę rekomendaciją ir jos nepaisę skaudžiai pasimokė.

     Paprastai jei sutinkame visiškai nederantį partnerį, tai vis tik yra tarsi savotiška gyvenimo pamoka. Kiekvienas atėjęs žmogus į mūsų gyvenimą neša savotišką pamoką, jei tik sugebame tai pastebėti. Labai netikslinga manyti, kad va aš tokia nuostabi, o į mano gyvenimą ateina tik visiškai netikę vyrai... Ne, vyrai ateina tokie, kokia yra mūsų vidinė kokybė. Partneris – tai tiesiog tavo paties atspindys. Todėl tobulinant save iš vidaus į gyvenimą pradeda ateiti visai kitokie žmonės, ne tik partneriai, bet ir draugai...

     Toks jau tas žmogus – dažnai pasąmoningai renkasi sunkesnį gyvenimo kelią, o ne lengvesnį. Taip pat ir su antrąja puse – dažnai manoma, kad būtų buvę galima pasirinkti lengvesnio charakterio gyvenimo partnerį, bet iš tiesų kiekvienam šalia reikalingas tam tikro astrologinio tipo žmogus. Pavyzdžiui, tenka išgirsti moteris kalbant, kaip norėtų stipraus vyro, kuris būtų tarsi užnugaris, tačiau jų kelyje pasitaiko tik tokie, kuriais kaip tik reikia rūpintis tarsi vaikais. Tai pernelyg valdingos moterys, kurių horoskope aiškiai matyti reikalingas partnerio tipas. Kiekvienas renkasi tokį žmogų, su kuriuo gali gyventi. Visgi dažnai neteisingi pasirinkimai apsunkina žmogaus gyvenimą. Tam ir duotos gyvenimo pamokos, kad gebėtume išugdyti tam tikras savo savybes ir mokytis iš klaidų. Jeigu iš santykių neišmokstame to, ką turėjome išmokti, tikėtina, kad situacija kartosis. Ir taip tol, kol išmoksime gyvenimo pamokas.

     Su astrologija niekada nesusidūrę žmonės ypatingus jausmus kitam žmogui dažniausiai apibūdina taip: „Tai tiesiog nepaaiškinama chemija“ arba „meilės chemija“. Tokiais atvejais astrologiškai matyti, jog planetos žmonių suderinamume išsidėsčiusios taip, kad juos sieja nežemiška seksualinė trauka. Būtent tokią trauką pora gali itin stipriai jausti. Jau santykių pradžioje galima pajusti, kad tam tikras žmogus tampa tarsi manija, kuri visiškai aptemdo protą. Labai dažnai būna taip, kad tai jaučiama, kai asmuo yra šalia, kai su juo tenka bendrauti, o nesusitinkant rodos ta manija praeina. Rekomenduojama vengti tokių santykių, nes žmogus gali blaiviai nemąstyti ir nugrimzti į pražūtingus santykius.

      Būna, kad žmogus rodos net nesimpatiškas ir visai ne tokio tipo, koks asmeniui patinka, bet vis tiek jaučia jam didžiulę trauką. Astrologinis suderinamumas gali pasireikšti tuo, kad ką tik susitikę žmonės itin laisvai bendrauja tarsi būtų pažįstami daug metų. Asmuo gali jausti, kad „štai mano žmogus“, bet tai nereiškia, jog poros suderinamumas bus idealus. Vargu ar pastarąjį įmanoma pajusti 100 %. Aš apskritai linkusi manyti, kad turi būti ir „įtampos“ rodiklių suderinamume, nes jų nesant irgi gali pasidaryti savotiškai nebeįdomu. Bet tai labai priklauso nuo įgimto žmogaus charakterio. Dažniausiai puikiai derantys žmonės nesipyksta. Visgi reikia nepamiršti, kad be dviejų žmonių suderinamumo dar yra ir prigimtinės savybės. Jas taip pat galima pamatyti sudarant asmeninį gimimo horoskopą. Tarkime, optimistas ir pesimistas visiškai skirtingai matys tą pačią situaciją, dėl to nevienodai reaguos. Tai gali kelti tam tikrų nesusipratimų tarpusavio santykiuose. Be to, santykiams įtaką gali daryti išoriniai veiksniai: uošvienė, valdingi tėvai, vaikai ir kt.

     Gyvename tik vieną kartą, todėl jei duota iš aukščiau, reikia tik džiaugtis, kad galime patirti tokius ypatingus jausmus bent kartą gyvenime... Jei situacijos kartojasi, tai galbūt irgi ženklas, kad sugebėtumėme atsispirti, nes gal ne širdis, o protas duoda teisingesnį pasirinkimą. Idealiausia, kai abu šie dera, nes iš prigimties jausmingam žmogui pasirinkus protu, išskaičiavimu, paskui teks visą gyvenimą tempti tą vidinę tuštumą, kuri neužsipildo nei protu, nei pinigais...

MĖNULIO ĮTAKA VAIKO GIMIMO HOROSKOPE IR AUKLĖJIMO TENDENCIJOS
MĖNULIO ĮTAKA VAIKO GIMIMO HOROSKOPE IR AUKLĖJIMO TENDENCIJOS

 

     Mūsų visuomenėje vis dar gajus mitas, kad po vienu zodiako ženklu gimę žmonės turi būti itin panašūs. Taip yra todėl, kad visur akcentuojama saulės padėtis gimimo metu, tačiau vis dar labai mažai kalbama apie mėnulio svarbą ir jo įtaką žmogaus charakteriui. Saulė – tai sąmonė, valia, gyvybingumas, tuo tarpu mėnulio prigimtis kiek kitokia. Mėnulio padėtis horoskope atspindi pasąmonę, jautrumą, vidinę būseną, turi įtakos žmogaus mąstymui. Saulė įtakoja kaip žmogus elgiasi, mėnulis – tai, ką jis iš tiesų jaučia.

     Mėnulis itin svarbus vaikų horoskope. Mūsų mažyliai, ypatingai iki 4 metukų amžiaus, yra įtakojami mėnulio kur kas labiau, nei kitų planetų. Astrologijoje mėnulis simbolizuoja ir mamą, todėl sudarant asmeniniį horoskopą mėnuliui skiriamas ypatingas dėmesys. Mėnulis parodo būtinąsias emocines reikmes pirmajame gyvenimo etape.

     Šiuolaikiniame pasaulyje, kai informacija tapo laisvai prieinama kiekvienam, neabejotinai kiekviena mama yra bent kažkiek girdėjusi koks svarbus yra pirmasis vaiko gyvenimo periodas. Vaikystė - tai tarsi namo pamatai tolesniam  atžalos gyvenimo keliui. Kitas dalykas yra tai, kad kiekvienas iš mūsų, kaip ir kiekvieno iš mūsų vaikas, yra vienintelis ir unikalus. Kartais vaiko emocijos ir poreikiai gali būti sunkiai identifikuojami ir pastebimi. Mamos, kurios augina ne vieną mažylį ypatingai pastebi kiekvieno mažylio skirtumus jau ankstyvajame gyvenimo periode. Todėl astrologija, lygiai taip pat kaip ir psichologija ar kuris kitas mokslas, gali pasitarnauti sėkmingam mažųjų nenuoramų auklėjimui.

     Galite man parašyti laiškelį su vaikučio gimimo data ir aš parašysiu, kokiame ženkle yra jūsų vaikučio mėnulis. 

     Mėnulis avino ženkle. Devizas - „Aš pats”.

    Ypatingą svarbą įgauna vaiko individualumo ir nepriklausomybės pripažinimas. Jis aktyviai reiškia emocijas, yra temperamentingas ir dinamiškas. Labai svarbu ugdyti drąsą, nepriklausomybę. Toks vaikas dažnai siekia būti lyderiu. Jis gali aktyviai kuo nors domėtis, tačiau tik nusibos – iš karto mes. Susidomėjimo neverta nutraukti, o taip pat nereikėtų versti daryti to, ko nenori, nes tai tik skatins nervingumą. Taigi svarbiausi vaiko poreikiai tampa galimybė būti nepriklausomu, drąsiu ir aktyviu. Tokiam vaikui reikalinga kur kas didesnė fizinė veikla, o didžiausiu priešu tampa nepasitikėjimas jo galimybėmis – „palauk, tu dar mažas, aš padarysiu už tave”.

     Mėnulis jaučio ženkle. Devizas – „Aš turiu”.

    Akcentuojamas saugumo jausmas. Saugumą vaikas supranta kaip jam žinomą dienotvarkę, komforto jausmą bei veikimą tyliai ir užtikrintai. Dažnai tai prisirišęs, ramus ir lėtas žmogus, todėl bet kokie neplanuoti veiksmai, griaunantys jo dienotvarkę, gali išmušti iš pusiausvyros. Tokiam vaikui kur kas didesnį džiaugsmą nei kitiems teiks materialūs dalykai – unikalūs tik jo vieno žaislai, patogi komfortiška lova ar saugi sleptuvė-užuovėja namuose.

     Mėnulis dvynių ženkle. Devizas – „Manęs klausosi”.

     Labai dažnai ši pozicija suteikia plepumą, todėl tėvų gebėjimas išklausyti savo vaiką ypatingai svarbus. Tai mažasis kodėlčiukas ir „žiniukas”, kuriam komunikacija itin svarbi. Taip pat labai dažnai tokie vaikai linkę į nervinę įtampą. Taip yra todėl, kad su šiuo mažyliu reikia turėti kur kas daugiau laiko ir kantrybės, nes jam reikia veiksmo ir įvairovės. Tai vaikas, kuris nenustygsta vietoje. Priešingai nei vaikui su mėnuliu avine, šiam labiau trūksta protinės stimuliacijos nei fizinės. Taigi tokį vaikutį vertėtų aprūpinti įdomiomis knygutėmis, dėlionėmis ar kita informacine medžiaga. Taip pat patartina dažnai keisti aplinką – nors trumpam išeiti į lauką, parduotuvę ar į svečius.

     Mėnulis vėžio ženkle. Devizas – „Aš jaučiu”.

    Tai pati dažniausia pozicija „mamyčiukų” horoskopuose. Šiuos vaikus valdo emocijos – tai pagrindinis jų gyvenimo stimulas. Jiems svarbu jausti nuoširdžią meilę, tikrus jausmus, rūpestį. Toks vaikutis dažnai būna labai jautrus ir užgaulus. Emocijos, tiek teigiamos, tiek neigiamos, veiks kur kas stipriau. Ypatingą svarbą įgauna šiltas bendravimas, apsikabinimai ne tik su tėvais, bet ir seneliais. Tokiam vaikučiui gerai turėti ir naminį gyvūnėlį. Labai sunkiai reaguoja į permainas ir pasikeitimus. Jaukūs namai, emocingumą skatinanti veikla (senosios animacijos ir kiti filmukai, kuriuose akcentuojamas jausmas) labai padeda sėkmingam tokio mažylio emociniam vystymuisi.

     Mėnulis liūto ženkle. Devizas – „Mane mato”.

    Šio vaiko emocinis vystymąsis priklauso nuo to, kaip sėkmingai bus patenkinamas jo pripažinimo poreikis. Toks vaikas pripažinimo gali siekti per kūrybingumą, žaidimus, buvimą scenoje. Tačiau dar svarbiau pasirinkti veiklą, kuriai vaikutis būtų tikrai gabus. Jis nori būti karaliumi, o bet kokia nesėkmė ir kritika skaudžiai žeidžia. Todėl veikla, kad ir scenoje, kurios jis trokšta, tačiau nesėkminga, neigiamai veiks jį kur kas labiau nei apskritai tos veiklos nebuvimas.

     Mėnulis mergelės ženkle. Devizas – „Aš stebiu”.

    Tokio vaikučio emocijos priklauso nuo to, kaip sėkmingai aplinkiniai sugeba įvertinti jo pastabumą, analitiškumą, gerą atmintį, darbštumą. Toks vaikas puikiai supranta savo pareigas, noriai padeda namų ruošoje, puikiai atsimena daiktų vietas, situacijas. Tai analitikas iš prigimties: analizuoja reiškinių priežastis ir pasekmes. Gebėjimas įtraukti vaiką į buities ruošą, pagyrimai už jo pastabumą bei nuovoką, o taip pat aiškiai apibrėžtos taisyklės bus teigiamų emocijų skatinimas. Vaikas norės viską atlikti kruopščiai ir gerai. Taigi nereikėtų jo versti atlikti to, kas jo nedomina ar dar per anksti pagal amžių, nes tai skatins jo kritiškumą sau ir apsunkins emocinę būseną.

     Mėnulis svarstyklių ženkle. Devizas – „Aš bendradarbiauju”.

     Šio mažylio emocijos priklauso nuo jį supančios aplinkos ir visuomenės, todėl labai svarbu nuo pat mažens su vaiku kalbėtis apie tai, ką jis jaučia, nes vaikas pasąmoningai gali tapatintis su jausmais, kuriuos jam rodo aplinka. Jis kur kas labiau nei kiti linkęs lygintis su kitais vaikais, o ne reikšti savo asmenines ambicijas. Emocijos išreiškiamos subtiliai ir diplomatiškai. Tokiam vaikui labai naudingi žaidimai būryje. Taip pat rekomenduojama augti kartu su broliu/sese, nes taip patenkinamas jo buvimo visuomenėje ir partnerystės poreikis.

     Mėnulis skorpiono ženkle. Devizas – „kontroliuoju”.

    Šiuo atveju emocijos dažnai slepiamos ir išoriškai vaikas gali elgtis kur kas kitaip, nei jis jaučiasi iš tiesų. Jis linkęs tyrinėti, o jo emocinis pasaulis labai turtingas. Toks vaikas pats sunkiai suvokia, kas dedasi jo viduje. To pasekoje dažnai slepiasi po jėgos ir kontrolės kauke. Gali manipuliuoti, taip tiesiog pasąmoningai stebėdamas reakcijas. Ši pozicija duoda būtinybę gilintis į tikrąsias vaiko emocijas per pagalbines priemones – piešinius, situacijų analizę ir gilius pokalbius, nes tik taip ateina suvokimas „kas aš esu”. Priešingu atveju atsiranda destrukcija, pyktis ir vidiniai prieštaravimai.

     Mėnulis šaulio ženkle. Devizas – „Aš žinau”.

    Toks vaikas itin nori pažinti pasaulį, gauti žinių, jam įdomu viskas, kas darosi aplink. Tiesa - pernelyg nesigilinant į smulkmenas. Todėl tokio vaiko teigiamos emocijos skatinamos pripažįstant jo autoritetingumą, domintis jo pasaulėžiūra, skatinant teisingumo jausmą. Tokiam vaikui iš pasamonės kyla idėjos kaip pagerinti pasaulį, todėl jis daugiau ar mažiau bus linkęs mokyti kitus. Vaiko pasitikėjimas savimi ateina per jo autoriteto pripažinimą.

     Mėnulis ožiaragio ženkle. Devizas - „Aš valdau”.

     Tokia pozicija suteikia rimtumo, atsakingumo, o taip pat ir pesimizmo. Toks vaikas nelinkęs rodyti savo emocijų, todėl su laiku vystosi uždarumas. Iš tiesų nereikia per prievartą skverbtis į vaiko pasaulį. Tokie žmonės dažnai ir užaugę nemėgsta jausmų proveržių. Geriau jau nukreipti vaiką į tai, kas jam iš tiesų svarbu – tai didelis pareigos ir atsakomybės jausmas, noras valdyti savo gyvenimą praktine prasme. Todėl patartina bet kokius planus ir dienotvarkę derinti kartu su vaiku, o jam pačiam patikėti pareigų ir atsakomybės atitinkamai pagal amžių. JIs kruopščiai stengsis įvykdyti jam pavestas pareigas.

     Mėnulis vandenio ženkle. Devizas – „Aš bendrauju”.

     Svarbiausiu akcentu tampa bendravimas su bendraamžiais bei vaiko individualumas. Toks vaikas pasąmoningai norės permainų, kūrybinio polėkio, gali jausti potraukį keistoms idėjoms, fantastikai. Blogiausia, ką galima padaryti žmogui, turinčiam tokį mėnulį, tai užgniaužti jo draugystės ir laisvės poreikį, individualumą,. Versti būti „tokiu kaip visi” bei laikytis rutinos ar nustatytų visuomenės normų.

     Mėnulis žuvų ženkle. Devizas – „Aš gilinuosi“.

    Toks mėnulis suteikia itin lakią vaizduotę, potraukį mistikai ir paslaptims. Tai labai turtingo emocinio pasaulio vaikas, todėl jis gali itin aršiai reaguoti į draudimus, discipliną ar tvarkos laikymąsi. Vertėtų vaiką nukreipti menine linkme – dailė, muzika ar jaunųjų magų būrelis būtų tinkamos kryptys vaiko emocinio pasaulio sustiprinimui. Tokiam vaikui dažnai sunku laikytis dienotvarkės, jis tarsi „plaukioja savo mintyse”.